Lesson 14
Maryanna Pryvit, Dzhone! Hi, John!
John Pryvit, Marianno! Hi, Maryanna!
Maryanna Yak spravy? How are you?
John Dyakuyu, dobre! A u tebe? Thank you, good! And you?
Maryanna Tezh dobre. Also good.
Maryanna Ukrayinska mova skladna? Is Ukrainian language difficult?
John Tak, ukrayinska mova duzhe skladna. Yes, Ukrainian language is very difficult.
Maryanna Chomu ty xochesh vchytysya ukrayinskoyi movy? Why do you want to learn Ukrainian language?
John Tomu shcho moyi rodychi z Ukrayiny. Because my relatives are from Ukraine.
Maryanna Xto same? Who specifically?
John Batky tata z Ukrayiny. Dad's parents are from Ukraine.
Moya babusya zi Lvova. My grandmother is from Lviv.
Miy did z malenkoho sela v Karpatax. My grandfather is from a small village in the Carpathians.
Maryanna Duzhe tsikavo! Very interesting!
Yak nazyvayetsya tse selo? What is the name of this village?
John Vono nazyvayetsya Velyki Vuyky. It is named Velyki Vuyky.

Grammar Notes

To express wanting to do something, the verb xochu can be used.

ya xochu ___ means [I want ___].
ty xochesh ___ means [You want ___] (informal).