Lesson 23
Maryanna Shcho ty robyv vchora? What did you do yesterday?
Anton Pislya roboty ya pishov dodomu i povecheryav. After work I went home and ate dinner.
Potim ya pishov u kino i dyvyvsya film. Then I went to the movie theater and watched a movie.
Maryanna Yakyy film? Which movie?
Anton Novyy film pro Vudi Allena. A new movie by Woody Allen.
Maryanna Tobi spodobavsya tsey film? Did you like this movie?
Anton Tak, meni duzhe spodobavsya tsey film. Yes, I liked this film a lot.
Tobi takozh varto yoho podyvytysya. You should also watch it.
A shcho ty robyla vchora? And what did you do yesterday?
Maryanna Vchora ya povecheryala v restorane z Dzhonom. Yesterday, I ate dinner in a restaurant with John.
Anton Tobi spodobalos? Did you like it?
Maryanna Tak! My rozmovlyaly dvi hodyny. Yes! We talked for two hours.

Grammar Notes

No new grammar topics.