Lesson 29
Anton Ukrayinska – skladna mova? Is Ukrainian a difficult language?
Sofia Tak, ukrayinska duzhe skladna mova. Yes, Ukrainian is a very difficult language.
Anton Yaka mova skladnisha? Anhliyska chy ukrayinska? Which language is more difficult? English or Ukrainian?
Sofia Ukrayinska skladnisha. Ukrainian is more difficult.
Anhliyska lehsha nizh ukrayinska . English is easier than Ukrainian.
Anton Yak dovho vy pratsyuvaly prohramistom? How long have you worked as a programmer?
Sofia Pyat rokiv. Five years.
Anton Yak dovho vy vchyly ukrayinsku movu? How long have you been studying Ukrainian language?
Sofia Try roky. Three years.
Anton Vy rozmovlyayete duzhe dobre! You speak very well!
Vy xodyte do zanyatti kozhen den? Do you go to class every day?
Sofia Tak, z ponedilka po pyatnytsyu. Yes, from Monday to Friday.
Anton Dyakuyu, ya beru vas na robotu. Thank you, I will take you for the job.

Grammar Notes

The word for [something] in Ukrainian is chohos.