Lesson 5
Maryanna Shcho ty lyubysh robyty? What do you like to do?
John Ya lyublyu chytaty i dyvytysya televizor. I like to read and watch TV.
Maryanna Ya takozh lyublyu chytaty, I also like to read,
ale ya ne lyublyu dyvytysya televizor. but I don't like to watch TV.
John Ty lyubysh podorozhuvaty? Do you like to travel?
Maryanna Tak! Ya duzhe lyublyu podorozhuvaty! Yes, I very much like to travel!

Grammar Notes

To express that you like to do something in Ukrainian, simply say
Ya lyublyu plus the activity.

Ya lyublyu chytaty - [I like to read]

Ya lyublyu dyvytysya televizor - [I like to watch TV]

Ya lyublyu podorozhuvaty - [I like to travel]